ruchomości

Sprzedaż ruchomości

Warunki sprzedaży ruchomości
- osoba zainteresowana wystosuję ofertę nabycia na adres e-mai: kontakt@gpwd.pl, w której wskaże ruchomości, którymi jest zainteresowana, łącznie z ich numerami określonymi w tabeli, proponowaną cenę netto oraz datę płatności i odbioru. W celu ułatwienia wzór oferty znajduje się na stronie internetowej
- kupujący w terminie 5 dni poinformuje, czy akceptuje ofertę, brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza brak akceptacji oferty. Możliwa jest częściowa akceptacja oferty przez Sprzedającego.
- cena ruchomości jest ceną netto i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług;
- odbiór rzeczy wyłącznie osobisty po dokonaniu płatności na rachunek bankowy lub lub gotówką przy odbiorze ;
Rachunek bankowy:
GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
09 2490 0005 0000 4520 7758 0554 

ruchomości

Sprzedaż wierzytelności


Syndyk masy upadłości GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach ogłasza przetarg na:

Sprzedaż następujących grup wierzytelności:
1)wierzytelności drobnych o wartości nominalnej łącznej 83 207,97 zł;
2) wierzytelności przysługujących Upadłemu między innymi w stosunku do następujących podmiotów: Krzysztofa Duchnickiego, Zamos Sp. z o.o., Big Go Sp. z o.o., PRI Hydrotech Sp. z o.o., Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, Sulaco Properties Polska Sp. z o.o., Metal-Bit Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego HPR Sp. z o.o, New Energy Capital Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 47 965 615,99 zł;
3) wierzytelności z tytułu odszkodowania w związku z działaniem na szkodę Spółki w stosunku do byłych członków zarządu o łącznej wartości 90 583 166,73 zł.

Pisemne oferty zgodnie z Regulaminem Przetargu należy składać w Biurze Syndyka przy ul. Porcelanowej 19 w Katowicach w terminie do 27 maja 2024 r. do godz. 17.00. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu Sądu dnia 28 maja 2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12.

Z Regulaminem Przetargu można się zapoznać na stronie internetowej www.gpwd.pl oraz w Biurze Syndyka. Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności będących przedmiotem przetargu można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: marcinjawor16@wp.pl Informacji telefonicznych udziela się pod numerem: 516 816 561. 

Adres

GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej,
ul. Porcelanowa 19,
Klatka B parter
domofon: Biuro Syndyka
40-246 Katowice
NIP 9542673036,
REGON 241131899,
KRS 0000329593


Kontakt

Email: kontakt@gpwd.pl 
Email: marcinjawor16@wp.pl  
Phone: +48 516 816 561

    No Code Website Builder