ruchomości

Sprzedaż ruchomości

Warunki sprzedaży ruchomości
- osoba zainteresowana wystosuję ofertę nabycia na adres e-mai: kontakt@gpwd.pl, w której wskaże ruchomości, którymi jest zainteresowana, łącznie z ich numerami określonymi w tabeli, proponowaną cenę netto oraz datę płatności i odbioru. W celu ułatwienia wzór oferty znajduje się na stronie internetowej
- kupujący w terminie 5 dni poinformuje, czy akceptuje ofertę, brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza brak akceptacji oferty. Możliwa jest częściowa akceptacja oferty przez Sprzedającego.
- cena ruchomości jest ceną netto i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług;
- odbiór rzeczy wyłącznie osobisty po dokonaniu płatności na rachunek bankowy lub lub gotówką przy odbiorze ;
Rachunek bankowy:
GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
09 2490 0005 0000 4520 7758 0554 

ruchomości

Sprzedaż wierzytelności


Sprzedaż wierzytelności w łącznej wysokości 98 411 745,68 zł, przysługujących Upadłemu między innymi w stosunku do następujących podmiotów: „Ekobud-W” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Krzysztofa Duchnickiego, Zamos Sp. z o.o., Big Go Sp. z o.o., PRI Hydrotech Sp. z o.o., Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, Sulaco Properties Polska Sp. z o.o., OPUS DEVELOPMENT Sp. z o.o., Metal-Bit Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego HPR Sp. z o.o. oraz z tytułu odszkodowania w związku z działaniem na szkodę Spółki (w tym w stosunku do ubezpieczyciela na podstawie polis ubezpieczeniowych D&O –Directors and Officers).

Cena wywoławcza wynosi: 10 305 119,20 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

Pisemne oferty zgodnie z Regulaminem Przetargu należy składać w Biurze Syndyka przy ul. Porcelanowej 19 w Katowicach w terminie do
 23 listopada 2022 r. do godz. 17.00.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu Sądu dnia 24 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 12.

Z Regulaminem Przetargu można się zapoznać na stronie internetowej www.gpwd.pl, oraz w Biurze Syndyka.
Informacji telefonicznych udziela się pod numerem: 516 816 561.


 

Adres

GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej,
ul. Porcelanowa 19,
Klatka B parter
domofon: Biuro Syndyka
40-246 Katowice
NIP 9542673036,
REGON 241131899,
KRS 0000329593


Kontakt

Email: kontakt@gpwd.pl 
Email: marcinjawor16@wp.pl  
Phone: +48 516 816 561

    Made with Mobirise ‌

    Free Web Site Maker