ruchomości

Sprzedaż ruchomości

Warunki sprzedaży ruchomości
- osoba zainteresowana wystosuję ofertę nabycia na adres e-mai: kontakt@gpwd.pl, w której wskaże ruchomości, którymi jest zainteresowana, łącznie z ich numerami określonymi w tabeli, proponowaną cenę netto oraz datę płatności i odbioru. W celu ułatwienia wzór oferty znajduje się na stronie internetowej
- kupujący w terminie 5 dni poinformuje, czy akceptuje ofertę, brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza brak akceptacji oferty. Możliwa jest częściowa akceptacja oferty przez Sprzedającego.
- cena ruchomości jest ceną netto i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług;
- odbiór rzeczy wyłącznie osobisty po dokonaniu płatności na rachunek bankowy lub lub gotówką przy odbiorze ;
Rachunek bankowy:
GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
09 2490 0005 0000 4520 7758 0554 

Adres

GPW Dystrybucja Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej,
ul. Porcelanowa 19,
40-246 Katowice
NIP 9542673036,
REGON 241131899,
KRS 0000329593


Kontakt

Email: kontakt@gpwd.pl 
Email: marcinjawor16@wp.pl  
Phone: +48 516 816 561

    This page was made with Mobirise