GPW Dystrybucja

Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej

Sprzedaż praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:


- położonej w Mnichu, gmina Chybie

 

                                            OSOBA DO KONTAKTU:     Marcin Jawor

                                                                              516 816 561

                                                                              kontakt@gpwd.pl

 

                       ADRES DO KORESPONDENCJI:     BIURO SYNDYKA

                                                                              ul. Porcelanowa 19

                                                                              40-246 Katowice

GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice NIP 9542673036, REGON 241131899, KRS 0000329593